پست برق ۶۳/۲۰ کیلو ولت نقش جهان برق منطقه ای اصفهان

پست برق 63/20 کیلو ولت نقش جهان برق منطقه ای اصفهان

پست برق 63/20 کیلو ولت نقش جهان برق منطقه ای اصفهان

بکارگیری دستگاههای تست عایقی شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست های برق منطقه ای اصفهان

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.