HVC 402 LCD NEW

دستگاه HVC 402 با نمایشگر LCD برای نمایش میزان باطری داخلی:

HVC