نمایندگی ها

 

شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار

GMW TRANSFORMER 250/5 A
TYPE: MU-P3Wg/s

BOOTSTRAP CARD Honeywell
ASSY NO. 30750783

JAMSC-S8125
 Yaskawa Module

IM 353DP – Profibus-DP slave
 VIPA 353-1DP00

SM 332 – Analog output
 VIPA 332-5HD01

SM 332 – Analog output
 VIPA 332-5HB01

SM 331 – Analog input
 VIPA 331-7KF01

SM 322 – Digital output
 VIPA 322-1BL00

SM 322 – Digital output
 VIPA 322-1BH01

SM 321 – Digital input
 VIPA 321-1BL00

SM 321 – Digital input
 VIPA 321-1BH01

 

CPU 214C – PLC CPU
 VIPA 214-1BC02

CPU 214NET – PLC CPU
 VIPA 214-2BT02

SIMATIC S5
 SIEMENS 6ES5 430-7LA11

VIPA EasyConn PB 45° – SubD plug
 VIPA 972-0DP20

VIPA “Green Cable”
 VIPA 950-0KB0

VIPA MPI Adaptor
 VIPA 950-0KB10