اخبار

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۴۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در دانشگاه صنعتی اصفهان

ساخت ترانس های HV برای اولین بار در ایران برای CASCADE های دستگاههای پاشش روغن در خطوط نهایی نورد سرد فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

ترانس HV

بهره برداری از دستگاههای تست عایقی شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست های مختلف برق منطقه ای اصفهان

پست ۶۳/۲۰ کیلوولت آزادگان برق منطقه ای اصفهان:

پست آزادگان برق منطقه ای اصفهان

پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت نقش جهان برق منطقه ای اصفهان:

 

دریافت رضایت نامه عملکرد دستگاه تست عایقی از اداره توزیع نیروی برق شهرستان سمیرم:

رضایت نامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان سمیرم

دریافت رضایت نامه عملکرد دستگاه تست عایقی از اداره توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر:

دریافت تقدیر نامه از فولاد مبارکه بابت بومی سازی تیوب های  High Voltage مربوط به ماشین روغن کاری الکترواستاتیک واحد خطوط نهایی نورد سرد فولاد مبارکه : 

بومی سازی و ساخت موفقیت آمیز ماژول Cascade 9.5KV برای دستگاه پوشش سنج برای اولین بار در ایران در واحد قلع اندود شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار    

بومی سازی و ساخت دستگاه ژنراتور الکترو اسپری ۱۵۰ کیلو ولت برای اولین بار در ایران برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار 

 

بومی سازی و ساخت تیوپ های ۱۵۰ کیلو ولت (۱۵۰KV TUBE)  منفی و مثبت مربوط به دستگاه الکترو اسپری ۱۵۰ کیلو ولت برای اولین بار در ایران برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار 

بومی سازی و ساخت کارت ولتاژ بالای ۱  کیلو ولت دیتکتور  برای اولین بار در ایران برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار 

 بومی سازی و ساخت کارت DISPLAY شرکت INNSE ایتالیا برای واحد نورد گرم فولاد مبارکه توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار:

بومی سازی و ساخت کارت Electronic Board 50E525309 شرکت ABB  برای واحد فولاد سازی فولاد مبارکه توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار:

ABB 50E525309