اخبار

بومی سازی و ساخت دستگاه اعلام و اطفاء حریق مارک CERBERUS توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار  برای فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۲:

دستگاه اعلام و اطفاء حریق

بهره برداری از دستگاه HIPOT سری جدید شرکت پژواک تجهیز بهار در اداره برق شهرستان فولاد شهر اصفهان :

بومی سازی برد  REGULATOR BOARD  ساخت NIFE ITALIA برای شرکت فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار تابستان۱۴۰۱

REGULATOR BOARD

بومی سازی برد  G014 LE110 ساخت MANNESMANN DEMAG برای شرکت فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار تابستان۱۴۰۱

G014 LE110

بومی سازی برد  SP131QE10002B RAVEA ساخت ANSALDO برای شرکت فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار تابستان۱۴۰۱

SP131QE10002B RAVEA ANSALDO

بومی سازی برد  ۵۰E521208-G01 ساخت ABB برای شرکت فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار تابستان۱۴۰۱

50E521208-G01

بومی سازی برد  MI1200 ساخت NIFE ITALIA برای شرکت فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار تابستان ۱۴۰۱

MI1200S

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۶۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در نیروگاه فولاد سبا شهریور ۱۳۹۹:

بهره برداری از دستگاه تستر ( HIPOT-60KV ) ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در نیروگاه فولاد سبا در شهریور ما ۱۳۹۹

بومی سازی و ساخت کارت پیچیده DIFFERENTIAL PROTECTION CARD ANSALDO برای واحد نورد سرد فولاد مبارکه برای اولین بار در ایران توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار :

ANSALDO XPRDIF 219951 TSC262412

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۲۵KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان برخوار آذر ماه ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۲۵KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان برخوار آذر ماه ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۲۵KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان فلاورجان آبان ماه ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست برق ۶۳ کیلو ولت مینا دشت  اصفهان در تیر ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در شرکت غلتک سازان سپاهان در تیر ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۲۵KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان خوانسار در خرداد ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست برق شهرک صنعتی حبیب آباد اصفهان  در اردیبهشت ۹۸:

تعمیر دستگاه Hipot ساخت شرکت  PHENIX  آمریکا متعلق به شرکت پتروشیمی رجال برای اولین بار در ایران توسط مهندسین شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در اردیبهشت ۹۸:

تعمیر دستگاه HIPOT ساخت PHENIX آمریکا

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۴۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در دانشگاه صنعتی اصفهان

ساخت ترانس های HV برای اولین بار در ایران برای CASCADE های دستگاههای پاشش روغن در خطوط نهایی نورد سرد فولاد مبارکه توسط شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

ترانس HV

بهره برداری از دستگاههای تست عایقی شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست های مختلف برق منطقه ای اصفهان

پست ۶۳/۲۰ کیلوولت آزادگان برق منطقه ای اصفهان:

پست آزادگان برق منطقه ای اصفهان

پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت نقش جهان برق منطقه ای اصفهان:

 

دریافت رضایت نامه عملکرد دستگاه تست عایقی از اداره توزیع نیروی برق شهرستان سمیرم:

رضایت نامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان سمیرم

دریافت رضایت نامه عملکرد دستگاه تست عایقی از اداره توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر:

دریافت تقدیر نامه از فولاد مبارکه بابت بومی سازی تیوب های  High Voltage مربوط به ماشین روغن کاری الکترواستاتیک واحد خطوط نهایی نورد سرد فولاد مبارکه : 

بومی سازی و ساخت موفقیت آمیز ماژول Cascade 9.5KV برای دستگاه پوشش سنج برای اولین بار در ایران در واحد قلع اندود شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار    

بومی سازی و ساخت دستگاه ژنراتور الکترو اسپری ۱۵۰ کیلو ولت برای اولین بار در ایران برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار 

 

بومی سازی و ساخت تیوپ های ۱۵۰ کیلو ولت (۱۵۰KV TUBE)  منفی و مثبت مربوط به دستگاه الکترو اسپری ۱۵۰ کیلو ولت برای اولین بار در ایران برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار 

بومی سازی و ساخت کارت ولتاژ بالای ۱  کیلو ولت دیتکتور  برای اولین بار در ایران برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار 

 بومی سازی و ساخت کارت DISPLAY شرکت INNSE ایتالیا برای واحد نورد گرم فولاد مبارکه توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار:

بومی سازی و ساخت کارت Electronic Board 50E525309 شرکت ABB  برای واحد فولاد سازی فولاد مبارکه توسط مهندسین شرکت پژواک تجهیز بهار:

ABB 50E525309