تماس با ما

شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار

آدرس : اصفهان ، خیابان جی ، خیابان شهید رجایی ، کوی امت ، پلاک ۴ ، مجتمع ماهان ، طبقه چهارم ، واحد۱۰ 

تلفن : ۳۵۲۵۲۶۱۱-۳۱-۹۸+ 

فکس : ۳۵۲۵۲۶۱۲-۳۱-۹۸+ 

وب سایت : www.pejvak-tb.ir 

ایمیل: 

info@pejvak-tb.ir

sales@pejvak-tb.ir

Purchase@pejvak-tb.ir

 

Pejvaktajhiz