بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۲۵KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان خوانسار در خرداد ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی 25KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان خوانسار در خرداد 98:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۲۵KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در برق شهرستان خوانسار در خرداد ۹۸:

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.