نیروگاه فولاد سبا

بهره برداری از دستگاه تستر ( HIPOT-60KV )  ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در نیروگاه فولاد سبا در شهریور ما 1399

بهره برداری از دستگاه تستر ( HIPOT-60KV ) ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در نیروگاه فولاد سبا در شهریور ما 1399

بهره برداری از دستگاه تستر ( HIPOT-60KV ) ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در نیروگاه فولاد سبا در شهریور ما ۱۳۹۹

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.