بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در شرکت غلتک سازان سپاهان در تیر ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی 50KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در شرکت غلتک سازان سپاهان در تیر 98:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در شرکت غلتک سازان سپاهان در تیر ۹۸:

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.