بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست برق ۶۳ کیلو ولت مینا دشت در تیر ۹۸:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی 50KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست برق 63 کیلو ولت مینا دشت در تیر 98:

بهره برداری از دستگاه تست عایقی ۵۰KV ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار در پست برق ۶۳ کیلو ولت مینا دشت در تیر ۹۸:

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.