معرفی شرکت

شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار فعالیت خود را با هدف انجام خدمات مهندسی و بازرگانی در زمینه های برق ،اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق و مکانیک آغاز نمود هم اکنون این شرکت با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص فعالیت های خود را به طور مستمر و جدی در صنایع کشور ادامه می دهد که خلاصه این فعالیت ها و خدمات عبارتند از:
- تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور در زمینه های برق ،اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق و مکانیک
 - ارائه خدمات طراحی و ساخت کارتهای الکترونیک
 - ساخت دستگاههای تست عایقی های پات در رنجهای ۲۵ و ۴۰ و ۵۰ و۶۰ کیلو ولت (HIPOT)

 

دستگاه HIPOT

تاییدیه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان برای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار :

تاییدیه اداره توزیع نیروی برق استان اصفهان

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار