معرفی شرکت

شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار فعالیت خود را با هدف انجام خدمات مهندسی و بازرگانی در زمینه های برق ،اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق و مکانیک آغاز نمود هم اکنون این شرکت با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص فعالیت های خود را به طور مستمر و جدی در صنایع کشور ادامه می دهد که خلاصه این فعالیت ها و خدمات عبارتند از:
- تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور در زمینه های برق ،اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق و مکانیک
 - ارائه خدمات طراحی و ساخت کارتهای الکترونیک
 - ساخت دستگاههای تست عایقی های پات در رنجهای ۲۵ و ۴۰ و ۵۰ و۶۰ کیلو ولت (HIPOT)

 

دستگاه HIPOT

تاییدیه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان برای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار :

تاییدیه اداره توزیع نیروی برق استان اصفهان

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار

رضایت نامه شرکت فولاد مبارکه از دستگاه هایپات HIPOT 60KV شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

رضایت نامه شرکت فولاد مبارکه از دستگاه هایپات ۶۰KV HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار